просвещение

просвещение
švietimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinė ugdymo funkcija, tenkinanti individo ir visuomenės informacinius poreikius. Pagrindinės švietimo funkcijos – mokymas ir lavinimas. Istoriškai susiklostė dvi švietimo formos: mokyklinis ir nemokyklinis (visuomeninis) švietimas. Mokyklinis švietimas – tai mokymo ir auklėjimo įstaigų sistemos veikla, teikianti augančiai kartai išsimokslinimą ir išsilavinimą. Švietimo sistemos pradėtos organizuoti seniai, pvz., Kinijoje – prieš 4000 m., Graikijoje – prieš 2500 m., Lietuvoje – prieš 600 m. Šiuolaikinės švietimo sistemos yra trejopos: 1) centralizuotos, kai visus mokyklų reikalus tvarko ir finansuoja švietimo ministerija ir jai pavaldūs vietos organai (Belgija, Italija, Lietuva, Lotynų Amerikos šalys, Prancūzija); 2) decentralizuotos, kai švietimo reikalai tvarkomi konkrečioje vietovėje (Britanija, Norvegija, Švedija); 3) mišrios (Indija, JAV, Pakistanas). Nemokyklinio (visuomeninio) švietimo poreikis kilo vaduojantis iš scholastikos ir feodalizmo, plėtojantis mokslui ir laisvajai minčiai. Šviečiamasis sąjūdis prasidėjo XVII a. Olandijoje, Anglijoje, vėliau Prancūzijoje (Š. Monteskjė, Volteras, Ž. Ž. Ruso, K. A. Helvecijus, D. Didro ir kt.) Vokietijoje (G. Lesingas ir kt.). Lietuvoje šviečiamojo amžiaus idėjos ėmė plisti XVIII a. II pusėje. XIX a. – švietėjų veiklos klestėjimo metas. Jas propagavo Vilniaus universiteto profesoriai, buvę studentai ir kita šviesuomenė: K. Narbutas, A. Daugirdas, S. Daukantas, S. Jundzilas, A. Pabrėža, M. Valančius ir kt. Šiuo metu nemokyklinio švietimo darbą dirba plati kultūros įstaigų sistema, žiniasklaidos priemonės (radijas, televizija, spauda). atitikmenys: angl. education; enlightenment vok. Aufklärung; Bildung rus. просвещение ryšiai: dar žiūrėksavišvieta dar žiūrėkšvietėjų pedagogika

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — (философия) широкое культурное движение в Европе и Сев. Америке кон. 17 18 в., ставившее своей целью распространение идеалов научного знания, политических свобод, общественного прогресса и разоблачение соответствующих предрассудков и суеверий.… …   Философская энциклопедия

 • Просвещение — 1. Общая характеристика. 2. Идея «естественного человека». 3. Противоположность «цивилизации» и «естественного состояния». 4. «Гражданское общество» и политический идеал Просвещения. 5. Недостатки материализма эпохи Просвещения. 6. Художественный …   Литературная энциклопедия

 • просвещение — См …   Словарь синонимов

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — ПРОСВЕЩЕНИЕ, просвещения, мн. нет, ср. Действие по гл. просветить1 просвещать; образование, обучение. «Коммунисты комиссары, работавшие тогда в Красной армии, сыграли решающую роль в деле укрепления армии, в деле ее политического просвещения, в… …   Толковый словарь Ушакова

 • Просвещение —  Просвещение  ♦ Lumières    Этим словом называют и конкретный исторический период, и заложенные им идеалы. Период – европейский XVIII век. Идеалы – разум, который уже Декарт назвал «естественным светом»; разум, освободившийся от оков богословия и …   Философский словарь Спонвиля

 • «Просвещение» — «Просвещение», издательское товарищество в 1896—1922 (с перерывами). Основано просветителем Н. С. Цетлиным при финансовой поддержке «Библиографического института Мейера» (Лейпциг). Контора издательства — на Невском проспекте, 50;… …   Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург»

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — ПРОСВЕЩЕНИЕ, идейное течение 18 середины 19 вв., основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании естественного порядка , соответствующего подлинной природе человека и общества. Невежество, мракобесие, религиозный фанатизм… …   Современная энциклопедия

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — 1) распространение знаний, образования.2) Система общеобразовательных учреждений в стране (см. также Народное образование) …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — легальный ежемесячный большевистский теоретический журнал, декабрь 1911 июнь 1914, Санкт Петербург, 27 номеров. Закрыт царским правительством. Осенью 1917 вышел один (двойной) номер …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — идейное течение 18 сер. 19 вв., основанное на убеждении в решающей роли разума и науки в познании естественного порядка , соответствующего подлинной природе человека и общества. Невежество, мракобесие, религиозный фанатизм просветители считали… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПРОСВЕЩЕНИЕ — издательство (до 1964 Учпедгиз), Москва. Основано в 1931. Выпускает на русском языке учебники и учебные пособия для всех типов общеобразовательных школ и педагогических учебных заведений, методическую литературу, журналы, печатные наглядные… …   Большой Энциклопедический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”